Ostatné služby a spolupráca - JOZUE REALITY, s.r.o.

Ostatné služby a spolupráca


 • Konzultačné stretnutia: počas nich spolu preskúmame vaše požiadavky, ciele a osobné preferencie, aby sme presne pochopili, ako vám môžeme najlepšie pomôcť.

 • Prenájom rezidnečných nehuteľnosti: Pomôžeme vám nájsť najlepšieho nájomcu Vášho domu alebo bytu.

 • Vyhľadanie vhodného bývania: Pre našich klientov vyhľadávame bývanie na základe ich potrieb.

 • Penájom komerčných nehnuteľnosti: Vyhľadávame pre svojich klientov vhodných nájomcov, respetive pomáhame nájomcom nájsť vhodné priestory pre ich podnikanie.

 • Pravidelná komunikácia: Udržujeme otvorenú a pravidelnú komunikáciu počas celého procesu, informujúc vás o každom kroku a poskytujúc potrebné informácie.

 • Prieskum trhu: Aktívne sledujeme realitný trh, aby sme vám poskytli aktuálne informácie o trendoch, cenách a dostupných nehnuteľnostiach.

 • Právna podpora: Spolupracujeme s našou kvalifikovanou právnou kanceláriou, ktorá sa postará o všetky právne aspekty a dokumentáciu spojenú s transakciou pri predaji, kúpe resp. prenájme nehnuteľnosti.

 • Finančné sprostredkovanie: Poskytujeme finančné sporstredkovanie, aby ste boli informovaní o možnostiach financovania.

 • Podpora pri obhliadkach: Ak ste kupujúcim, sprevádzame vás pri obhliadkach a poskytujeme vám komplexné informácie o každej vyhliadavanej nehnuteľnosti.

 • Diskrétnosť a dôvernosť: Dodržiavame najvyššiu mieru diskrétnosti a dôvernosti vo všetkých fázach spolupráce, rešpektujúc vaše súkromie.

 • Kvalita poskytovaných služieb: Zaväzujeme sa k poskytovaniu vysokej kvality služieb a dosahovaniu optimálnych výsledkov pre našich klientov.

 • Zabezpečenie súdneho znalca v prípade potreby.

 • Zabezpečenie geodeta v prípade potreby.

 • Vypracovanie ocenenie nehnuteľnosti pre potreby dedičského konania.