Cenník služieb - JOZUE REALITY, s.r.o.

Cenník služieb

CENNÍK


realitných služieb spoločnosti


JOZUE REALITY, s.r.o.


 


Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti: 


 


Realitná kancelária JOZUE REALITY, s.r.o. má v cene inzerovaných nehnuteľností zahrnutú dohodnutú províziu. Províziu realitnej kancelárie hradí  záujemca o služby realitnej kancelárie.


 


Výška provízie: 
  • Cena nehnuteľnosti do  39 999 Eur - výška provízie od 1.000,-eur do 3.000 Eur 
  • Cena nehnuteľnosti od 40 000 Eur do 99 000 Eur - výška provízie od 1.500,-eur do 5.000,-Eur
  • Cena nehnuteľností od 100 000,-Eur - od 3-5% z kúpnej ceny
  • V individuálnych prípadoch môže byť provízia stanovená dohodou na základe náročnosti poskytnutého realitného servisu, lokality v ktorej sa daná nehnuteľnosť nachádza či preferencií klienta vo vzťahu k poskytnutým službám. 
 


 


Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti: 
  • Prenájom bytu alebo prenájom nehnuteľnosti do 1 roka je výška provízie vo výške nájomného za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti.
  • Prenájom komerčnej nehnuteľnosti nad 1 rok alebo na dobu neurčitú je výška provízie vo výške nájomného za dva mesiace užívania nehnuteľnosti.
Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti), resp. dohodou je možné určiť inú výšku provízie za prenájom nehnuteľností. 


 


 Provízia za sprostredkovane kúpy nehnuteľnosti (Agent kupujúceho): 


Výška provízie: min. 1.000,-eur v závislosti od náročnosti obchodovanej nehnuteľnosti.


 


Ostatné služby


Ocenenie nehnuteľnosti (napr. pre dedičké konanie) vo výške 100,-eur (vždy spojené s obhliadkou nehnuteľnosti + cestovné náklady)


Zabezpečenie znaleckého posudku, statického posudku, zabezpečenie geodeta. 


Vieme Vám takisto zabezpečiť služby finančného sprostredkovania v oblasti hypoték a financovania nehnuteľností, poistenia nehnuteľností a ostatných služieb z oblasti financií.