Cenník služieb - JOZUE REALITY, s.r.o.

Cenník služieb

CENNÍK

realitných služieb spoločnosti

JOZUE REALITY, s.r.o.

 

Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti: 

Čo všetko je zahrnuté v provízii pri NEXKLUZÍVNEJ SPOLUPRÁCI: 

  • Obhliadka nehnuteľnosti pri nábore, Vypracovanie zmluvnej dokumentácie, Trhové ohodnotenie nehnuteľnosti, fotodokumentácia, Vypracovanie pôdorysu k nehnuteľnosti, Inzercia nehnuteľnosti na 9 slovenských inzertných portáloch +  5 zahraničných portálov,  Obhliadky nehnuteľnosti s klientom –kupujúcim, Cestovné náklady, Príprava zmluvnej dokumentácie v spolupráci s advokátskou kanceláriou, Zabezpečenie podkladov pre banku v prípade čerpania hypotekárneho úveru, overovanie podpisov predávajúcich, protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti. 

Čo všetko je zahrnuté v provízii pri EXKLUZÍVNEJ (VÝHRADNEJ SPOLUPRÁCI) 

Okrem vyššie spomenutých bodov: 

  • Video obhliadka, Inzercia na 9 inzertných portáloch plus YouTube.Topovanie inzerátov, Facebook – platená reklama, Lokálny marketing-  Označenie nehnuteľnosti bannerom, v prípade potreby letáky, proaktívny marketing – práca s vlastnou databázou, spolupráca s realitnými maklérmi z iných kancelárií, spolupráca s finančnými sprostredkovateľmi, inovatívne možnosti prezentácie, spolupráca s marketingovou agentúrou. 

Výška provízie: 

  • Cena nehnuteľnosti do  39 999 Eur - výška provízie od 1.000,-eur do 3.000 Eur 

  • Cena nehnuteľnosti od 40 000 Eur do 99 000 Eur - výška provízie od 1.500,-eur do 5.000,-Eur

  • Cena nehnuteľnosti od 100 000 Eur do 199 999 Eur - výška provízie od 2.500,-eur do 8.000,-Eur

  • Cena nehnuteľností od 200 000,-Eur - od 3-5% z kúpnej ceny

  • V individuálnych prípadoch môže byť provízia stanovená dohodou na základe náročnosti poskytnutého realitného servisu, lokality v ktorej sa daná nehnuteľnosť nachádza či preferencií klienta vo vzťahu k poskytnutým službám. 

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti: 

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti. Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti), resp. dohodou. 

 

 Provízia za sprostredkovane kúpy nehnuteľnosti: (Agent kupujúceho) 

Čo všetko je zahrnuté v provízii pri kúpe nehnuteľnosti: 

Prieskum trhu, obhliadky nehnuteľnosti, asistencia pri financovaní nehnuteľnosti, zjednávanie kúpnej ceny, rezervácia a preverenie listu vlastníctva, samotný predaj nehnuteľnosti, kontrola kúpnych zmlúv 

Výška provízie: min. 1.000,-eur v závislosti od náročnosti obchodovanej nehnuteľnosti.

 

Ostatné služby

Ocenenie nehnuteľnosti (napr. pre dedičké konanie) vo výške 50,-eur (vždy spojené s obhliadkou nehnuteľnosti)

Zabezpečenie znaleckého posudku, statického posudku, zabezpečenie geodeta. 

Vieme Vám takisto zabezpečiť služby finančného sprostredkovania v oblasti hypoték a financovania nehnuteľností, poistenia nehnuteľností a ostatných služieb z oblasti financií.